Polityka Społeczna

Twój kierunek na przyszłość

Polityka Społeczna


Polityka społeczna to jeden z tych kierunków, którego dzisiaj tak bardzo potrzebuje współczesne państwo. Jest bowiem odpowiedzią na pytania o to, jak skutecznie rozwiązywać narastające problemy społeczne. Bycie politykiem społecznym to nie tylko sposób na życie i ukierunkowanie zawodowe, ale też możliwość zmieniania rzeczywistości wokół siebie czy działania na rzecz społeczności. Inni mogą o potrzebach mówić, Ty - jako polityk społeczny - możesz dążyć do ich zaspokajania. Ale do tego potrzebne są Ci studia na kierunku polityka społeczna.

To właśnie podczas nich nauczysz się, jak wykorzystywać instrumenty o charakterze prawnym, politycznym i finansowym w rozwiązywaniu problemów, w ich zapobieganiu w przyszłości.Gdzie studiować politykę społeczną?

Polityka społeczna to jeden z tych kierunków, którego dzisiaj tak bardzo potrzebuje współczesne państwo. Jest bowiem odpowiedzią na pytania o to, jak skutecznie rozwiązywać narastające problemy społeczne. Bycie politykiem społecznym to nie tylko sposób na życie i ukierunkowanie zawodowe, ale też możliwość zmieniania rzeczywistości wokół siebie czy działania na rzecz społeczności. Inni mogą o potrzebach mówić, Ty - jako polityk społeczny - możesz dążyć do ich zaspokajania. Ale do tego potrzebne są Ci studia na kierunku polityka społeczna. To właśnie podczas nich nauczysz się, jak wykorzystywać instrumenty o charakterze prawnym, politycznym i finansowym w rozwiązywaniu problemów, w zapobieganiu im w przyszłości.

Gdzie studiować politykę społeczną?

Najlepszym rozwiązaniem są uczelnie o pozytywnych rekomendacjach samych studentów. Z tego powodu właśnie gros osób wybiera Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka. Dlaczego? Ponieważ jest to uczelnia, która nie tylko merytorycznie, ale także praktycznie przygotowuje do zawodu przyszłości, jakim jest polityk społeczny. Zapotrzebowanie na tę profesję, szczególnie w środowiskach lokalnych, jest niezwykle duże. A patrząc z perspektywy czasu i z perspektywy problemów, z jakimi musi sobie radzić nasze społeczeństwo, będzie ono systematycznie rosło. Dlatego kadra dokłada wszelkich starań, aby kierunek miał charakter interdyscyplinarny i uczył umiejętności rozwiązywania problemów społecznych czy zaspokajania potrzeb szerokich warstw społecznych.

Uczelnia wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy w zakresie zawodu polityka społecznego, kształci studentów na pięciu specjalnościach.
• Coaching społeczny, który dedykowany jest między innymi pedagogom społecznym, pracownikom socjalnym, nauczycielom, asystentom rodziny czy kadrze zarządzającej w instytucjach wychowawczych oraz społecznych. Kierunek ten pozwala zdobyć praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie warsztatu pracy coacha, którego zadaniem jest wspieranie procesów integracji społecznej oraz zawodowej.

• Koordynacja i zarządzanie usługami społecznymi, która stwarza ogromne perspektywy zawodowe. Podczas studiów uczysz się koordynacji i zarządzania różnymi usługami, zdobywasz umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie strategicznego planowania, zarządzania zasobami czy diagnozowania potrzeb i problemów. Po prostu uczysz się, jak być ekspertem w świadczeniu usług społecznych.

• Przedsiębiorczość społeczna i CSR - skierowana do osób, które w przyszłości chciałyby prowadzić biznes zorientowany na usługi społeczne i problematykę społeczną. Jest to specjalność wpisująca się doskonale w niszę, którą nadszedł wreszcie czas wypełnić. Niszę, która wiąże się z brakiem społecznie odpowiedzialnego biznesu.

• Przygotowanie i realizacja projektów społecznych, które realizowane są przez wiele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Rzecz w tym, aby za ich przygotowanie i realizację odpowiadali ludzie kompetentni, znający specyfikę różnych problemów społecznych i potrafiący wskazać możliwość ich rozwiązania. Do bycia takim specjalistą, do bycia przyszłym liderem strategicznym przedsięwzięć społecznych i animatorem społeczności lokalnych przygotowuje ta właśnie specjalność.

• Wielokulturowa polityka społeczna, będąca odpowiedzią na trendy rozwoju rynku pracy i rosnącego zapotrzebowania pracodawców na osoby potrafiące się poruszać w wielokulturowym, międzynarodowym środowisku.

Polityka społeczna studiowana w Warszawie w WSP im. Janusza Korczaka to inwestycja w przyszłość, a także we własny rozwój. To inwestycja, która pozwoli osiągnąć najwyższy szczyt piramidy Maslowa, stając się jednocześnie inspiracją do podejmowania skutecznych działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczeństwa, którego przecież sami jesteśmy cząstką.